سه شنبه, 21 بهمن 1393

به نام ایزد بی همتا

شرکت جوین کالای پارس ، مفتخر است اعلام کند که با مهندسی پمپ های روغن داغ و انجام آزمایشات مربوطه ، قادر به تولید پمپ هایی است که با تفاوت در ابعاد پروانه دارای نمودار خروجی گوناگون هستند.این گونه پمپ ها با توجه به نیاز مشتریان عزیز طاحی و ساخته می شود.